جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان : سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح دوجانبه چیست و چه تعهداتی برای آمریکا و روسیه به مقصود خلع سلاح دوجانبه ایجاد شده می باشد

عنوان پایان نامه:

سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح دوجانبه چیست و چه تعهداتی برای آمریکا و روسیه به مقصود خلع سلاح دوجانبه ایجاد شده می باشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

الف: تعریف مسئله

خلع سلاح واژه ای قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل می باشد که در کل به مذاکره پیرامون تسلیحات به مقصود کاهش آن ها تا حد صفر یا انهدام آن ها اطلاق می گردد و در معنای دقیق آن به فرآیندی اطلاق می گردد که در نهایت به امحای کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات می انجامد. [1]

در این پژوهش به امحای کامل سلاح های هسته ای به عنوان دسته ای خاص از تسلیحات پرداخته خواهد گردید. سلاح هسته ای به هر نوع بمب، گلوله توپخانه، کلاهک جنگی موشک یا سایر مواد تسلیحاتی پرتاب شونده به سمت دشمن که جنبه آزمایشی نداشته باشند و انفجار آن در نتیجه انرژی آزاد شده از واکنش های حاصله از شکستن هسته های اتم و یا واکنش های حاصله از ترکیب و امتزاج هسته های سبک و سنگین باشد اطلاق می گردد.[2]

یک کلاهک هسته ای معمولا به قدرت 2 مگاتن می باشد که معادل قدرت انفجاری 2 میلیون تن تی ان تی[3] می باشد و قدرت انفجاری2 میلیون تن تی ان تی برابر تمام بمب هایی می باشد که در جنگ دوم جهانی مورد بهره گیری قرارگرفت. چنین کلاهکی اگر در زمین منفجر گردد گودالی به طول و عرض 60 در60 کیلومتر به جا می گذارد، چنین کلاهکی اگر روی شهر بزرگی فرود آید از کل شهر هیچ اثری بر جا نمی ماند. وجود چنین سلاح هایی و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر عرصه بین الملل حاکم ساخته می باشد و بعضی دارندگان سلاح های هسته ای نظیر آمریکا از این سلاح ها برای کشتار مردم بهره گیری کرده اند. در حال حاضر، حدود 23 هزار سلاح هسته ای در جهان هست که نزدیک به نیمی از آن ها عملیاتی هستند و هر لحظه می توان آن ها را به کارگرفت. هم اکنون روسیه با 12هزار کلاهک هسته ای دارای بزرگترین زرادخانه هسته ای جهان می باشد و آمریکا 8 هزار و 646 سلاح هسته ای راهبردی و دو هزار و ده سلاح تاکتیکی دارد.

مطالعه طریقه تحولات جهانی نشان می دهد که این دوکشور همچنان بر ادامه حفظ و ارتقای این سلاح ها تاکید دارند. مجموع این مولفه ها و تاکیدات جهانی بر امنیت بین الملل ضرورت اصل خلع سلاح هسته ای از جانب این دو کشور را امری ضروری می نماید. پس در این پژوهش برآنیم تا سازوکارهای حقوقی خلع سلاح دوجانبه هسته ای میان این دوکشور را تبیین نماییم.

ب: ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

مساله خلع سلاح هسته ای از مسائل مهم حقوق بین الملل می باشد که در دو دهه اخیر نیز اهمیت بیشتر یافته می باشد و این مساله با در نظر داشتن تهدیدات روزافزون هسته ای از جانب این دوکشور و پیشینه تاریخی این دو کشور در این حوزه و آثار ناشی از عملکرد آنان، ضرورت انجام این پژوهش را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی واجد اهمیت کرده می باشد.

ج: سابقه و پیشینه پژوهش

شایان ذکر می باشد که در ارتباط با خلع سلاح و خصوصا خلع سلاح هسته ای تحقیقات و مقالات و کتاب های فراوانی نگاشته شده می باشد که همگی به این موضوع به صورت کلی و جزئی پرداخته اند، از این قبیل اند تحقیقاتی نظیر : بنیادهای حقوقی خلع سلاح آقای مرتضی مختاری امین در مجله سیاست خارجی به سال سیزدهم، شماره 2، تابستان 1378و… کتاب هایی نظیر : مطالعه فعالیت های سازمان ملل متحد از دیدگاه اسناد خلع سلاح تالیف آقایان بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری تهران چاپ نشر مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران به سال1359و 1381 و… اما در ارتباط با خلع سلاح دوجانبه با محوریت آمریکا و روسیه کتابی نگاشته نشده می باشد اما مقالات متعدد تصریح گذرایی به این موضوع داشته اند اما به روشنی و با جزئیات بیشتر به این موضوع پرداخته نشده می باشد و برای روشن تر شدن نقاط ابهام و بحث های جزئی تر در ارتباط با این مساله ، نگارنده این موضوع را برای پژوهش خود برگزیده می باشد.

د: هدف های مورد انتظار از پژوهش

تبیین یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل، تبیین قلمرو خلع سلاح دوجانبه و نقاط اشکال نظام دوجانبه موجود در ارتباط با خلع سلاح هسته ای و ارائه راهکارهای احتمالی برای اصلاح آن، آشنا ساختن محافل علمی و افکار عمومی کشورمان با عملکرد کشورهای آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح با در نظر داشتن اینکه دو کشور مزبور مدعیان اصلی در زمینه اجرای مقررات بین المللی در این حوزه هستند، از اهداف وکاربردهای مورد انتظار از انجام این پژوهش هستند.

ه: سوال اصلی پژوهش

در این پژوهش کوشش می گردد به پرسش اصلی ذیل پاسخ داده گردد:

1- سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح دوجانبه چیست و چه تعهداتی برای آمریکا و روسیه به مقصود خلع سلاح دوجانبه ایجاد شده می باشد؟

و. سوالهای فرعی پژوهش

1- نظارت و تضمین برای اجرای این تعهدات و سیستم راستی آزمایی در این مورد چیست؟

2- این دو کشور به چه اندازه به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح اقدام کرده اند؟

3- عملکرد آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح دوجانبه هسته ای، چه آثاری بر طریقه خلع سلاح جهانی و فعالیت نهادهای بین المللی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته می باشد؟

ز: فرضیه های اصلی پژوهش

1- کاهش تسلیحات هسته ای در چهارچوب معاهدات دوجانبه بین دو کشور، مانند مهمترین سازوکار حقوقی برای خلع سلاح هسته ای این دو کشور می باشد که مطابق مفاد این اسناد، بایستی کاهش تسلیحات صورت گیرد.

ح. فرضیه های فرعی پژوهش

1- سیستم تضمین اجرا و راستی آزمایی مستقل و بین المللی در موافقت نامه های دوجانبه دو کشور پیش بینی نشده می باشد و نظارت بر اجرا بر عهده نهادهای ملی هریک از طرفین و وابسته به خواست و اراده دوکشور می باشد.

2- آمریکا و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان سلاح هسته ای در جهان، نتوانسته اند به تعهدات خود در ارتباط با خلع سلاح هسته ای دوجانبه اقدام نمایند .

3- عملکرد آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح دوجانبه و رفتار تبعیض آمیز این دو کشور در اعطای فناوری تسلیحات هسته ای به بعضی کشورها، موجب تضعیف فرآیند کلی خلع سلاح و عدم کارایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این قلمرو شده می باشد.

ط: جنبه نوآوری پژوهش

نوآوری این پژوهش در پرداختن به مساله خلع سلاح از دیدی دوجانبه با محوریت آمریکا و روسیه می باشد که به روشنی و با جزئیات بیشتر در مقالات و تحقیقات دیگر بحث نشده می باشد و نیز از این نظراست که روابط بین این دوکشور را در ارتباط با خلع سلاح هسته ای به چالش   می کشد.

 ی. روش تجزیه و تحلیل داده ها

انجام این پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای به روش تحلیلی می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم روشی توصیفی و تحلیلی می باشد.

در خاتمه این مقدمه و در راستای پاسخگویی به پرسش های پژوهش، آغاز در بخش یکم به ذکر کلیات و مفاهیم خلع سلاح وکنترل تسلیحات و نقد مناسبات آن ها و سازوکارهای حقوقی خلع سلاح خواهیم پرداخت. در بخش دوم هم،  مطالعه معاهدات خلع سلاح دوجانبه هسته ای منعقده بین آمریکا و روسیه را از آن جهت که شرایط معاهدات خلع سلاحی را دارا هستند و موانع پیش روی آن ها و عملکرد این دوکشور و آثار آن بر طریقه خلع سلاح جهانی را به بحث خواهیم گذارد.

بخش اول: سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای

تبیین موضوع:

سلاح های مدرن هسته ای آن چنان قدرتی در تخریب جانداران و اشیا دارند که از دیدگاه عقلایی نمی توان آن ها را در شمار ابزار قابل بهره گیری در سیاست به شمار آورد. بر همین اساس گفته می گردد که هیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن بهره گیری از این سلاح مخرب را توجیه کند. حداقل در افکار عمومی، باور حاکم این می باشد که هرگونه بهره گیری از سلاح هسته ای مترادف با آخرین روز زندگی بشر می باشد. اگر این امکان وجود داشت که بتوان اینگونه سلاح ها را نابود نمود، جامعه جهانی می توانست محیطی به مراتب بی خطرتر برای بشر ها باشد. راه نهایی رهایی از این سلاح ها همانا از بین بردن آن هاست.[1]

 برای خلع سلاح هسته ای[2] تعریف واحد و جامعی وجود ندارد. خلع سلاح هسته ای به معنی مطلق کلمه عبارت از کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای در سطح بین المللی بدون در نظرگرفتن ماهیت، کمیت و کیفیت آن ها می باشد.[3] این فرآیند به تناسب تحولات تاریخی، دگرگونی را پذیرا شده و اکنون مفهومی یافته می باشد که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر تاسیس و تکوین آن تفاوتی شگرف داشته باشد.

از دیدگاه نظری، موفقیت این فرآیند و دستیابی آن به اهداف حقیقی خویش در پرتو قواعد و مقرراتی صحیح و عادلانه، در درجه اول به اراده سیاسی دولت ها بستگی دارد. با این حال اراده سیاسی گر چه لازم و ضروری می باشد اما کافی نمی باشد. برای اینکه اراده سیاسی شکل گیرد و به گونه مناسب به اجرا درآید، بایستی با بهره گیری از تخصص و مهارت های علمی کارشناسان مختلف به ویژه کارشناسان حقوقی و فنی با فراهم کردن زمینه های ایجاد تعهدات و ترتیبات الزام آور متضمن حقوق و تکالیف برابر برای دولت ها، برای انهدام ذخایر تسلیحات هسته ای موجود و بستن گریزگاه های فنی قوانین به این امر اهتمام ورزید.[4] در این راستا، معاهدات به عنوان یکی از ابزارهایی که اراده متعاهدین را درخصوص تعهدات و حقوق تنظیم شده در آن  به گونه الزام آور و برابر برای دولتها در بردارد، می تواند به عنوان مهم ترین سازوکار لازم برای خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای باشد.

این بخش را به دو فصل تقسیم بندی می نماییم. در فصل اول، خلع سلاح هسته ای را مفهوم شناسی کرده و تحولات تاریخی آن را اظهار می نماییم و سپس در فصل دوم، سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای را به مقصود دستیابی این فرایند به اهداف حقیقی خویش، معرفی می نماییم.

فصل اول: کلیات و تاریخچه

برای دست یافتن به تعریف دقیقی از فرآیند خلع سلاح هسته ای، کلیات و مفاهیم مختلف خلع سلاح هسته ای را تجزیه و تحلیل و دقیقترین آن ها را ذکر خواهیم نمود و از آنجا که امروزه مفهوم کنترل تسلیحات[1] هسته ای جایگزین مفهوم خلع سلاح هسته ای شده، مفهوم کنترل تسلیحات و مناسبات آن با خلع سلاح هسته ای را ذکر خواهیم نمود. سپس تحولات تاریخی خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای را تبیین می دهیم و در پایان، اهداف و اشکال خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای را بر می شماریم.

برای درک درست فرآیند خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای، ذکر مبانی نظری این فرآیند در حقوق و روابط بین الملل ضروری می نماید. از همین رو به ذکر این مبانی خواهیم پرداخت. اما لازم می باشد پیش از همه اینها خود سلاحهای هسته ای هرچند به گونه مختصر معرفی شوند و پس از معرفی این سلاحها، کوشش می کنیم وضعیت حقوقی آنها را در قالب رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به سال 1996 تبیین نماییم.

1 Arms control

[1] علیرضا سنجابی، استراتژی و قدرت نظامی، چاپ اول ( تهران : پاژنگ، زمستان 1375)، صص 132 و 133 .

2 Nuclear Disarmament

[3] علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، چاپ دوم (تهران : سمت، 1389)، ص 230

[4] نادرساعد، پیشین، ص 44

[1] نادر ساعد، حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت ها، چاپ دوم، (تهران : خرسندی، 1389)، ص 38

[2] جان ام کالینز، استراتژی بزرگ، (ترجمه کورش بایندر)، چاپ دوم، (تهران : وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373)، ص 496.

[3] نوعی ماده منفجره

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران با تاکید بر قوم کرد

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی