جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان : طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

عنوان:

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار

استاد راهنما:

دکتر حسین مؤمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول:  مقدمه و کلیات پژوهش

1-1-   مقدمه    2

1-2-   اظهار مسئله. 3

1-3-   مشکل طراحی زبان خاص دامنه برای آزمون بار. 3

1-4-   روش مقابله با مشکل طراحی.. 4

1-5-   حوزه پیشنهادی مسئله. 4

1-6-   ساختار پایان‌نامه. 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 7

2-2 طریقه تحول زبان‌ها 8

2-2-1 زبان‌های همه منظوره 8

2-2-2 صفحه گسترده‌ها و زبان‌های نسل چهارم. 8

2-2-3 برنامه‌نویسی زبان گرا 9

2-4 برنامه در برنامه‌نویسی زبان گرا 13

2-5 زبان‌های خاص دامنه. 16

2-5-1 طراحی و پیاده‌سازی زبان خاص دامنه. 18

2-5-2 انواع زبان‌های خاص دامنه. 19

2-6 گرووی، زبان میزبان. 21

2-7 آزمون نرم‌افزار. 23

2-7-1 اهداف آزمون. 24

2-7-2 انواع آزمون. 25

2-7-2-1 آزمون جعبه سفید                                                                                                                                                                           25

2-7-2-2 آزمون جعبه سیاه 25

2-8 کارهای مرتبط.. 27

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 34

3-2 آزمون نرم‌افزار. 34

3-3 معضلات پیش روی آزمون‌نویس‌ها 35

3-4 زبان خاص دامنه برای آزمون دامنه. 35

3-4-1 نیاز به وجود یک زبان خاص دامنه برای دامنه آزمون بار. 36

3-5 آزمون نرم‌افزارهای تحت وب… 37

3-5-1 آزمون‌های سمت مشتری.. 37

3-6 معماری سیستم پیشنهادی.. 38

3-7 پارامترهای مؤثر در آزمون بار. 40

3-7-1 پارامترهای زمانی.. 40

3-7-2 پارامترهای مشخص‌کننده رخداد خطا در برنامه. 40

3-8 چارچوب‌های مورد بهره گیری جهت آزمون نرم‌افزارهای تحت وب… 41

3-9  طرح پیشنهادی.. 44

3-9-1 تعریف آزمون بار. 45

3-9-1-1 فرآیندهای مورد نیاز برای آزمون بار. 47

3-9-2 مطالعه ساختار چهارچوب جب… 47

3-9-3  نحو زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 49

3-9-3-1  ساختار کلی هر آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 50

3-9-3-1-1  انتخابگرها 50

3-9-3-1-2  رخدادها 55

3-9-3-1-3  ایجاد رخدادها 56

3-9-3-1-4  بارگذاری اطلاعات از فایل.. 56

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه. 58

4-2 آزمون زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 58

4-2-1 برنامه کاربردی 1: ورود و نظاره نتیجه. 60

4-2-2 برنامه کاربردی 2: ثبت‌نام در سایت… 65

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

4-3 دستاورد زبان خاص دامنه پیشنهادی.. 69

4-4 کاستی‌های DSL پیشنهادی.. 69

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری.. 72

5-2 کارهای آینده 76

پیوست الف: معرفی زبان گرووی.. 78

ویژگی‌های گرووی.. 79

قدرت در کد گرووی.. 81

محیط توسعه یکپارچه  گرووی و پشتیبانی ویرایشگر. 82

پیوست ب: واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 83

پیوست ج: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی.. 85

فهرست مراجع………………………………….. 87

فهرست جدول‌ها
جدول ‏2‑1:  مقایسه زبانهای خاص دامنه با زبان خاص دامنه­ی پیشنهادی.. 29

جدول ‏4‑1:  برنامه نوشته‌شده توسط زبان‌های خاص دامنه پیشنهادی جهت آزمون . . 62

جدول 4-2: آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2. 66

جدول 5-1:  انجام آزمون بار با بهره گیری از زبان خاص دامنه پیشنهادی در مقایسه با . . . 73

فهرست شکل­ها­
شکل 2-1: برنامه‌نویسی جریان اصلی با یک زبان همه‌منظوره [2] 12

شکل 2-2: برنامه‌نویسی زبان گرا با زبان خاص دامنه [2] 13

شکل 3-1: معماری کلی زبان خاص دامنه آزمون بار. 39

شکل 3-2: مرورگر فایرفاکس بازشده تحت کنترل چارچوب وبدرایور. 42

شکل 3-3: مثالی از کد گرووی و بهره گیری از چارچوب جب… 42

شکل 3-4: مورد آزمون با بهره گیری از اسپاک… 44

شکل 3-5: ساختار پوشه بندی برای چهارچوب جب… 48

شکل 3-6: نمایی از پوشه بندی درون Geb-core. 48

شکل 3-7: ساختار درختی سند و انتخاب نوع فارغ از محل قرارگیری عنصر. 51

شکل 3-8: گزینش دو عنصر از یک کلاس در سند. 52

شکل 3-9: گزینش عنصر با ترکیب انتخابگرهای کلاس و نوع. 53

شکل 4-1: فرآیند توصیف آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی توسط کاربر. 59

شکل 4-2: چگونگی تفسیر و اجرای آزمون نوشته‌شده به زبان پیشنهادی.. 60

شکل 4-3: ورود به سایت و نظاره نتیجه. 61

شکل 4-4: نمونه‌ای از خطای نمایش داده‌شده 61

شکل 4-5: نظاره نتیجه «قبول» 61

شکل 4‑6: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس تعداد کاربران……. 63

شکل4‑7: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس کاربران ……. 64

شکل 4‑8: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 1 بر اساس تعداد کاربران ……. 65

شکل4-9: فرم ورود اطلاعات و ثبت‌نام در وب‌سایت… 66

شکل 4-10: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران ……. 67

شکل 4-11: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران ……. 68

شکل 4‑12: نتایج آزمون بار نوشته‌شده برای برنامه 2 بر اساس تعداد کاربران ……. 68

شکل 5-1: زمان تقریبی پیاده سازی آزمون بار با بهره گیری از زبانهای مختلف… 75

شکل 5-2: حجم تقریبی پیاده سازی آزمون بار با بهره گیری از زبان های مختلف… 75

چکیده
این پایان‌نامه در مورد طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه جهت انجام آزمون بار روی برنامه‌های کاربردی تحت وب می باشد. زبان‌های خاص دامنه، زبان‌هایی هستند که برای انجام اموری در حوزه خاص و با هدف سهولت در تولید برنامه‌ها طراحی می شوند. در توسعه هر سیستم نرم‌افزاری، مرحله آزمون نرم‌افزار از جهات مختلف اهمیت بسیار داشته و زمان و هزینه زیادی را تحمیل می کند. برای نرم‌افزارهای تحت وب، آزمون بار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. هدف از این پایان­نامه، ارائه زبانی می باشد که با بهره گیری از آن بتوان آزمون بار برای برنامه‌های کاربردی تحت وب را با سهولت و سرعت بیشتر و با هزینه و تخصص کمتری انجام داد. در این حوزه، زبان‌های خاص دامنه به مقصود انجام آزمون‌‌های واحد و آزمون‌های کاربردی ارائه‌شده‌اند. هرچند با بهره گیری از بعضی قابلیت‌های این زبان‌ها و ترکیب آن‌ها با امکانات زبان‌های همه منظوره، می‌توان آزمون بار نیز انجام داد، اما نمی‌توان از آن‌ها به عنوان یک زبان خاص دامنه جهت آزمون بار نام برد زیرا کاربران همچنان با بعضی دشواری‌های زبان‌های همه منظوره درگیر هستند؛ به بیانی دیگر زبان خاص دامنه‌ای که تنها مختص آزمون بار باشد، طراحی و یا گزارش نشده می باشد. این پایان‌نامه در واقع پاسخی به این نیاز می باشد. زبان خاص دامنه پیشنهادی بر مبنای زبان گرووی و چارچوب‌های جِب و اسپاک بنانهاده شده و قادر می باشد تمامی سناریوهایی که یک کاربر انسانی در یک صفحه وب انجام می­دهد را پشتیبانی نماید. در این زبان کاربر می‌تواند مشخص کند که برنامه کاربردی مورد نظر وی، با چه تعداد کاربر به صورت همزمان مورد آزمون قرار گیرد. همچنین امکان ذخیره خروجی و نتایج آزمون به قالب‌هایی مانند XML، XLS، CSV  و TXT در نظر گرفته‌شده تا نتایج به راحتی در نرم‌افزارهای تحلیلی و آماری مورد بهره گیری باشد. در این پایان­نامه برای دو برنامه کاربردی تحت وب که سناریوهای متداولی هستند، دو آزمون بار انجام‌شده تا صحت عملکرد زبان در انجام آزمون بار مشخص گردد. بر اساس این آزمون­ها، زبان خاص دامنه پیشنهادی زمان ایجاد یک آزمون بار را به گونه تقریبی تا 40 برابر برای زبان‌های سطح بالایی زیرا Java و C# کاهش می‌دهد. این اندازه کاهش برای زبان سطح پایین‌تری زیرا C++ تا 80 برابر نیز می‌رسد. از نظر کد نویسی نیز بهره گیری از زبان خاص دامنه پیشنهادی برای زبان‌های سطح بالای مذکور تا 6 برابر و برای زبان سطح پایینی زیرا C++، 10 تا 12 برابر  حجم کد نویسی را کاهش می‌دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند

1-1- مقدمه
امروزه برنامه­های کاربردی و نرم‌افزاری تأثیر بسزایی در زندگی روزمره دارند و پس نیاز می باشد هرگونه خطا در این برنامه­ها به حداقل مقدار ممکن برسد. در این بین برنامه­های کاربردی وب مانند برنامه­هایی هستند که بیشتر از بقیه مورد بهره گیری قرارگرفته و اهمیت یافته­اند پس آزمون آن­ها نیز بسیار مورد توجه می باشد. به دلیل تخصصی بودن حوزه­ی آزمون نرم­افزار، زبان­های خاص دامنه متعددی برای این حوزه به وجود آمده­اند که نسبت به زبان­های همه‌منظوره کاراتر اقدام می­کنند. یکی از این حوزه­ها آزمون برنامه­های کاربردی وب می باشد. در اکثر روش‌های تولید برنامه­های کاربردی فاز آزمون هست؛ اما در مورد برنامه­های کاربردی وب این قضیه کمی متفاوت می باشد زیرا که این برنامه­های کاربردی دو بخشی هستند. بخشی از آن­ها به قسمت سرور مربوط می­گردد و بخش دیگر از مرورگر کاربر به سمت سرور رفته و از دید کاربر مطالعه می­شوند؛ پس برای برنامه­های کاربردی وب دو نوع آزمون برای دو بخش مختلف شکل میگیرد [1]:

·        آزمون الگوریتم‌ها و عناصر داخلی سرور

·        آزمون این برنامه‌ها از دید کاربر و آزمون موردها کاربری سیستم

چارچوب‌های متعددی وجود دارند که کار و تعامل با برنامه‌های کاربردی وب را ساده‌تر ساخته و به خودکارسازی آزمون آن‌ها می‌پردازند که نمونه­هایی از آن­ها عبارتند از جب[1]، کانو[2]، گردل[3]  و… که با زبان گرووی[4]  طراحی‌شده‌اند زیرا که زبان گرووی از جهات مختلفی که در فصل‌های آتی ذکر خواهد گردید، مناسب‌تر از هر زبان دیگری برای انجام این کار می باشد. بر خلاف گذشته که فقط آزمون واحد برای برنامه‌های کاربردی وب انجام می‌گردید، این چارچوب‌ها زمینه‌ی ایجاد آزمون عملکردی را نیز فراهم می­کنند. از آنجا که آزمون برنامه‌های کاربردی وب با این چارچوب‌ها ساده‌تر انجام می‌گیرد و در بین آن‌ها محیط جب با دیگر چارچوب‌ها و تمام مرورگرها سازگار می باشد، از آن بهره گیری شده می باشد تا زبانی برای آزمون بار در برنامه‌های کاربردی وب طراحی گردد.

1-2- اظهار مسئله
اهمیت آزمون نرم‌افزار و اثرات آن بر کیفیت نرم‌افزار کاملاً واضح می باشد. نوشتن آزمون‌ها کاری گران‌قیمت، خواندن آن‌ها مشقت‌بار و نگهداری‌شان بسیار دشوار می باشد. برای کار با این حوزه به تخصص بالایی نیاز می باشد به همین دلیل این تفکر به وجود آمده می باشد که برای دامنه‌ی آزمون نرم‌افزار، زبانی طراحی گردد تا آزمون‌ها با تمرکز و تخصص بیشتری انجام گیرند. آزمون عملکردی برنامه‌های کاربردی وب به گونه موثر، همواره یک چالش بوده می باشد زیرا که با وجود دشواری که در مسیر نوشتن و آزمون این برنامه‌ها هست اما باز هم تا کنون فقط آزمون واحد به صورت سنتی برای وب وجود داشته می باشد .[1] بعضی از اشکالات اساسی در یک برنامه وب، مورد هایی هستند که یک آزمون واحد هیچ راهی برای مطالعه آن‌ها ندارد.

متأسفانه، تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که بهره گیری از ابزارها برای نوشتن و اجرای آزمون عملکردی دست و پاگیر هستند. تفاوت‌های موجود در مرورگرها و محیط‌ها باعث شده می باشد که اجرای آزمون‌ها توسط توسعه‌دهندگان بر روی رایانه‌های مختلف تبدیل به یک چالش گردد و یا اینکه اجرای آن عملی نباشد. همچنین نشان‌دهنده‌ی این می باشد که حتی پس از سرمایه­گذاری زمان و کوشش برای نوشتن آزمون عملکردی، آن‌ها تمایل دارند که بسیار شکننده باشند و همچنین فهم آن‌ها برای توسعه‌دهندگان دیگر مشکل می باشد. در این پایان‌نامه از جب که تمامی این موردها را تغییر داده و محیطی ساده فراهم آورده می باشد تا بتوان با برنامه‌های کاربردی وب به سادگی تعامل مستقر نمود، بهره گیری شده می باشد تا یکی از این چالش­ها برطرف شده و با طراحی یک زبان خاص دامنه، آزمون عملکردی برای حوزه‌ی آزمون بار وب‌سایت صورت پذیرد تا بتوان برنامه‌های کاربردی وب را باکیفیت بالاتر عرضه داشت.

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***