جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش :کیفیت فراگیر

عنوان : مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانشگاه سیستان بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد درمدیریت فناوری اطلاعات گرایش کیفیت فراگیر

 عنوان:

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

 استاد راهنما:

دکتر نورمحمد یعقوبی

 استاد مشاور:

دکترحبیب الله سالارزهی

مهر 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-     مقدمه    2
1-2-     موضوع پژوهش    3

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

1-3-     اظهار مسئله    3
1-3-1- سئوال آغازین    5
1-4-     ضرورت انجام پژوهش (اهمیت موضوع)    5
1-5-     اهداف پژوهش    6
1-6-     قلمرو پژوهش    6
1-7-     فرضیات / سوالات پژوهش    6
1-8-     محدودیت های پژوهش    7
1-9-     تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
1-10-     مراحل انجام پژوهش    9
فصل دوم: ادبیات پژوهش
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک    12
2-1-     مقدمه    12
2-2-     تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک    13
2-3-     کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی    15
2-4-     ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد    17
2-5-     زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک    19
2-6-     مزایای کلی شهرداری الکترونیکی    19
عنوان    صفحه

بخش دوم: طراحی، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک    21
2-7-     طراحی و ساخت شهرداری الکترونیکی    21
2-8-     متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی    22
2-9-     فرآیند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی    23
2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک    24
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری    25
2-11- مقدمه    25
2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا    26
2-12-1- شهر الکترونیکی بریزبان    27
2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون    28
2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس    30
2-12-4- شهر الکترونیکی لندن    30
2-12-5- شهر الکترونیکی تورنتو    33
2-13- بحث و مطالعه برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای شکل گیری شهرداری دیجیتالی    34
2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو    34
2-13-2- شهرداری دیجیتالی شهر لندن    36
2-13-3- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ    38
2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول    39
2-13-5- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور    40
2-13-6- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور    42
2-13-7- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک    43
2-14- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر    44
عنوان    صفحه

2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند    48
2-15-1- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان    48
2-15-2- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد    52
2-15-3- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز    53
2-15-4- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون    57
2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند    58
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    61
2-16- مقدمه    61
2-17- مفهوم بسترهای توسعه الکترونیکی    62
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    63
2-19- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    64
2-20- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی    65
2-21- مولفه‌های بسترهای توسعه الکترونیکی    66
2-22- فرآیند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    67
2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    68
بخش پنجم: پیشینه پژوهش    71
2-24- جمع بندی فصل    75
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه    77
3-2- روش و هدف پژوهش    78
3-3- پژوهش از نظر افق زمانی    78
3-4- واحد تجزیه و تحلیل    78
عنوان    صفحه

3-5- روش گردآوری داده های پژوهش    79
3-5-1- روایی پرسشنامه    79
3-5-2- پایایی پرسشنامه    80
3-6- تشریح مدل مفهومی پژوهش    80
3-7- جامعه آماری پژوهش    84
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری    84
3-9- تکنیک های آماری مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها    87
3-9-1- تکنیک های آماری بهره گیری شده    87
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی    87
3-10- جمع بندی فصل    89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان    92
4-2- آزمون معنی داری شاخص ها    94
4-3- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی    96
4-4- تحلیل شکاف    103
4-5-     پاسخگویی به سوالات اصلی پژوهش    110
4-6-     جمع بندی و نتیجه گیری    111
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-     مقدمه     113
5-2-     نتیجه گیری و جمع بندی پژوهش    113
5-3-     راهکارها و پیشنهادات کاربردی    115

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی

عنوان    صفحه

5-4-     محدودیت های پژوهش    116
5-5-     پیشنهادات تحقیقی آینده    117
منابع و ماخذ    118
ضمایم : پرسشنامه پژوهش    124

 

مقدمه
پیدایش دهکده جهانی که چندین دهه از عمر آن می گذرد، تحولات شگرفی را در امور مرتبط با مدیریت و ساماندهی سازمانها به وجود آورده که متاسفانه کشور ما نه تنها در ایجاد آن سهمی نداشته بلکه در بهره گیری از فرصت ها و دست آوردهای عظیم به وجودآمده نیز گامی موثر بر نداشته می باشد. بهره گیری از راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ابعاد تازه ای یافته و موانع عمده برای توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی با رویکرد برنامه ریزی، خدمات رسانی و کنترل از میان برداشته شده می باشد، پس جا دارد تا کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران کشور به وسعت، کارایی و عظمت دست آوردهای حاصل از به کارگیری صحیح و اصولی اینگونه راه حل ها توجه بیشتری نموده و در جهت بکارگیری آنها با عزم راسخ گامهای بلند و موثری بردارند.طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان مجموعه ای یکپارچه از زیر سیستم های شهرسازی، فنی و عمرانی، خدمات شهری، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، ماده صد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز مهندسین ناظر و بایگانی پاسخگویی از پیشرفته ترین فن آوری ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی جهان توسط چند شرکت فعال و با سابقه در امور مکانیزاسیون شهرداریها به صورت کنسرسیوم تهیه و ارائه شده می باشد. به یقین می توان گفت که در آستانه ورود به دهه ششم از عصر اطلاعات رویکرد و مطالبات شهروندی از سازمانها و ارگانهای خدمات رسان از قبیل شهرداریها به سمت و سوی این هدف ” همه جا، همه کس، همه وقت ” و ” آسانتر، سریعتر، ارزانتر ” سوق داده و با جدیت دنبال می گردد. فناوری اطلاعات و تکنیک های مرتبط با آن همراه با جامع نگری، یکپارچه سازی و محوریت قرار دادن دانش سازمانی بهترین و تنها ترین گزینه ممکن در عبور از این چالش و رسیدن به هدف برتر و ترسیم شده می باشد.امروزه معیار توسعه و رقابت حول مشتری و موفقیت در تامین و رضایت آن دارد بر همین اساس طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان در فازهای مختلف و با هدف ارائه خدمات الکترونیکی و شفاف سازی ضوابط مکانیسمی خود تدوین و وارد فاز اجرایی می گردد. سیستم یکپارچه شهرداری با هدف دستیابی به اتوماسیون واحدهای مختلف شهرداری کشور و پوشش سه سطح هرم اطلاعات شهری سطوح اجرائی، مدیریت و سیاست گذاری و شهروندان طراحی و پیاده سازی شده می باشد.
مقصود از توسعه الکترونیکی قدرت و توانایی پذیرش و بهره گیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و کابردهای آن در جوامع مختلف بشری می‌باشد و عوامل متعددی برای اندازه‌گیری و توسعه الکترونیکی جوامع مورد نظر می باشد که لازم می باشد بدقت مورد ارزیابی قرارگیرد و امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال گذر می باشد و اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر از امکانات این فناوری بهره‌ها می برند.

 

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :142

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***