جستجو در سایت :   

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

عنوان : کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

دانشکده علوم
پایان‌نامه دکتری در رشته زمین شناسی (تکتونیک)
کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران
استاد راهنما:

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دکتر احمد زمانی
اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد واکاوی قرار گرفت تا اندازه ضخامت الاستیک موثر(Te) و ناهمسانگردی مکانیکی سنگ کره در ایران اندازه گیری گردد. موجک مورد بهره گیری در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی می باشد که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می گردد. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °180 و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 بهره گیری شده می باشد. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته 2 بوده می باشد.

بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده، برابر با 14.2 کیلومتر در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار 61.2 کیلومتر در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی می باشد. در رشته کوه های البرز، مقدار این متغیر در حاشیه جنوبی به 45 کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از 60 کیلومتر می رسد. در کوپه داغ یک طریقه افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار Te در جنوب شرقی کپه داغ برابر با 25 کیلومتر و بیشینه آن برابر می باشد با 50 کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربایجان اندازه ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق Te در ایران که کمی بیش از 62 کیلومتر می باشد به سمت غرب به اندازه کمتر از 30 کیلومتر کاهش می یابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر می باشد با 20 کیلومتر و بیشینه آن به 45 کیلومتر در شمال غرب می باشد. اندازه ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به اندازه 50 کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد. بیشینه مقدار بدست آمده F برابر می باشد با 0.74  و کمینه آن 0.15 می باشد. میانگین F  در ایران برابر با 0.34 با انحراف معیار 0.11  می باشد.

با در نظر داشتن اندازه میانگین F می توان اظهار نمود که در اکثر نقاط ایران اندازه بار سطحی بیشتر از اندازه بار زیرسطحی می باشد. ناهمسانگردی در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخیص می باشد. الگوی محورهای ناهمسانگردی در هر محدوده و یا زیر محدوده تکتونیکی متمایل به یکسان بودن دارد. با در نظر داشتن وضعیت استرس و محورهای ناهمسانگردی مکانیکی و لرزه ای می توان گفت که سنگ کره در ایران به صورت یک پارچه و بدون تغییر از عمق آن تا سطح در طی زمان زمین شناسی دچار تغییر شکل شده می باشد.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

1.1انگیزه و هدف از مطالعه    1
2.1  آشنایی با مفاهیم اساسی و تاریخچه آنها    2
1.2.1ایزوستازی    2
1.1.2.1 ایزوستازی ناحیه ای و خمش سنگ کره    10
3.1 تاریخچه مطالعات به روش طیفی    13
فصل دوم: جایگاه تکتونیکی    16
2-1-زمین ساخت ایران    16
2-1-1-زاگرس    18
2-1-2-سنندج سیرجان    21
2-1-2-مکران    21
2-1-3-البرز    22
2-1-4-کوپه داغ    23
2-1-5- ایران مرکزی و حوضه شرق ایران    24
فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه    26
3-1- اطلاعات
3-2-1- آماده سازی اطلاعات    39
3-2- روش مطالعه    40
3-2-1- تبدیل پیوسته موجک    40
3-2-1-1- موجک مورلت    42
3-2-1-2- موجک بادبزنی    43
3-2-1-3- تجزیه ضرایب خود همبستگی  و همبستگی متقابل    47
3-2-1-4- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس    47
3-2-3- مدل صفحه نازک برای معکوس سازی    48
3-2-3-1- مدل ایزوتروپیک    48
3-2-3-1-1- بار گذاری از سطح    48
3-2-3-1-1- بار گذاری در عمق    49
3-2-3-2- مدل اورتوتروپیک    50
فصل چهارم مطالعه نتایج حاصله    54
1.4 ضخامت الاستیک موثر در ایران    54
1.1.4 مقایسه نتایج Te با نتایج قبلی و دیگر پارامترها    61
2.4 محاسبه ناهمسانگردی مکانیکی در سنگ کره ایران.    67
1.2.4 مقایسه بین نتایج AWC و MTM    71
2.2.4 استرس، ناهمسانگردی های لرزه ای و مکانیکی    72
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها    54
1.5 نتیجه گیری    54
2.5 پیشنهادات    67
مراجع    72

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :104

 

دانلود رایگان این پایان نامه

 

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته زمین شناسی اینجا کلیک کنید

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه­ ی کانه ­زایی سولفیدی ماگمایی در سنگ­های اولترامافیک
دسته‌ها: زمین شناسی