جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

گرایش : زیست فناوری

عنوان : تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی

گرایش زیست فناوری

موضوع:

تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار

اساتید راهنما:

پروفسور قاسم نجف پور

دکتر مائده السادات محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده

پروتئین تک یاخته به پروتئین حاصل از کشت باکتری ها، مخمرها، قارچ های رشته ای یا جلبک ها اطلاق می گردد که می تواند به عنوان غذای بشر یا خوراک دام مورد بهره گیری قرار گیرد. در واقع پروتئین تک یاخته سلول های خشک شده میکروارگانیسم هاست که در اثرتخمیرآن ها روی سوبستراهای مختلف بدست می آید .مواد لیگنوسلولزی مانند ضایعات کشاورزی مانند باگاس (تفاله) نیشکر از فراوانترین و کم هزینه ترین سوبستراها برای تولید پروتئین تک یاخته در جهان محسوب می شوند. در مطالعه حاضر، پروتئین تک یاخته در تخمیر حالت جامد از باگاس نیشکر با بهره گیری از میکروارگانیسم ساکرومایسیس سرویسیه تولید گردید. بیورآکتور سینی دار برای تخمیر حالت جامد در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفت. برای استخراج پروتئین از میان بافرهای مختلف (سیترات، فسفات، کربنات-بی کربنات و آب مقطر) بافر مناسب انتخاب گردید. در ادامه اثر پارامترهای عملیاتی شامل: رطوبت اولیه سوبسترای جامد، مدت زمان تخمیر، دمای داخلی بیورآکتور، رطوبت داخلی بیورآکتور و همچنین غنی سازی سوبسترا با منابع نیتروژنی مختلف و پیش تیمار قلیایی سوبسترا برای بهینه سازی تولید پروتئین تک یاخته در تخمیر حالت جامد مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت روی نمونه تولید شده در شرایط بهینه به مقصود ارزیابی ارزش تغدیه ای، آزمایش آمینواسید انجام گردید. از میان بافرهای مورد بهره گیری، بیش ترین اندازه استخراج پروتئین از بافر کربنات-بی کربنات بود. زمان تخمیر و اندازه مصرف قند در دماهای ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتیگراد با رطوبت ۸۵% مطالعه گردید. بیش ترین اندازه تولید پروتئین در زمان ۷۲ ساعت حاصل و اندازه مصرف قند در دماهای ذکر گردیده به ترتیب برای سینی بالا ۱۶/۵۸، ۶۲/۵۹ و ۴۵/۷۱% و برای سینی میانی ۲۴/۵۳، ۵۲/۵۶ و ۴۴/۶۶% بدست آمد. در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد بیش ترین اندازه فعالیت سلولتیکی به اندازه ۴۳/۴۳% برای سینی بالا و ۷۱/۳۷% برای سینی میانی حاصل گردید. بهترین نتیجه در غنی سازی سوبسترا با منابع نیتروژنی با بهره گیری از سدیم نیترات بدست آمد. از میان غلظت های مختلف محلول سدیم هیدروکسید، محلول ۲% (وزنی-حجمی) منجر به تولید بیش ترین پروتئین به اندازه ۶۱۲/۳ گرم بر لیتر برای سینی بالا و ۵۳۰/۳ گرم بر لیتر برای سینی پایین گردید. در نهایت با بهینه شدن تمامی پارامترها (پس از ۷۲ ساعت، در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد بیورآکتور، رطوبت ۸۵% بیورآکتور، رطوبت اولیه ۷۰% سوبسترای جامد، غنی سازی سوبسترا با منبع کربنی سدیم نیترات و پیش تیمار با محلول سدیم هیدروکسید ۲%) اندازه پروتئین برای سینی بالا و میانی به ترتیب ۹۲۹/۳ و ۸۱۳/۳ گرم بر لیتر بدست آمد که در این حالت بازده تولید پروتئین برای سینی بالا ۱۳۲/۰ و برای سینی پایین ۱۲۸/۰ گرم بر گرم سوبسترا بود. محصول تولید شده همچنین حاوی اسیدهای آمینه ضروری لوسین، ایزولوسین، والین، متیونین، فینیل آلانین و بسیاری از اسیدهای آمینه غیرضروری بود

۱-۱- مقدمه

امروزه در جهان کمبود مواد غذایی به خصوص در کشورهای جهان سوم، مسئله بسیار مهمی می باشد و اکثر جوامع به نوعی در پی یافتن راهی برای حل این مشکل هستند. با افزایش جمعیت جهان، روز به روز نیاز به مواد غذایی به ویژه مواد پروتئینی افزایش می یابد. در کشورهایی که به نوعی فقیر محسوب می شوند افزایش جمعیت، مردم را به سوی گرسنگی و سوء تغذیه شدید سوق می دهد ]۱.[ از آنجایی که پروتئین ها در کنار کربوهیدرات ها و چربی ها سه گروه اصلی مواد غذایی را تشکیل می دهند یافتن منابع گوناگون وجدید آن ها بستر مناسبی را برای پژوهش در این زمینه فراهم کرده می باشد. ناکافی بودن منابع پروتئینی سنتی نظیر گوشت و ماهی و تخم مرغ نسبت به رشد جمعیت دانشمندان را بر آن داشت که در جستجوی منابع ارزان قیمت پروتئین برای مردم باشند. از سوی دیگر افزایش نگرانی در مورد آلودگی ناشی از ضایعات کشاورزی و صنعتی و کوشش برای تبدیل مواد زائد به محصولات با ارزش تجاری بالا نیز در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد ]۲[. میکروارگانیسم ها نظیر مخمرها و باکتری ها هزاران سال می باشد در غذاهای خانگی بشر ها بهره گیری می شوند. در دهه های اخیر روش های جدیدی برای بهره گیری محصولات تخمیری میکروبی در غذای بشر و خوراک حیوانات توسعه یافته می باشد ]۳[. با در نظر داشتن کمبود منابع پروتئینی از یک طرف، و مقدار بالای پروتئین سلول های میکروبی از طرف دیگر، بهره گیری از منابع پروتئین میکروبی به عنوان غذای بشر و دام (به جای منابع پروتئینی رایج) بسیار مهم می باشد. این پروتئین میکروبی، پروتئین تک یاخته[1] نام دارد. پروتئین تک یاخته در حال حاضر، درجیره غذایی دام و طیور بهره گیری می گردد. به دلیل بالا بودن اندازه اسیدهای نوکلئیک موجود در این نوع پروتئین و پایین بودن قابلیت هضم آن، برای جایگزین شدن پروتئین میکروبی به جای منابع پروتئین حیوانی شک و تردید هست. آن ها همچنین برای بدن به عنوان یک عامل خارجی محسوب شده که می توانند باعث ایجاد واکنش های آلرژیک شوند. البته اگر این پروتئین به عنوان غذای بشر مورد بهره گیری قرارگیرد، قبل از بهره گیری بایستی استخراج و تغلیظ گردد و اسید نوکلئیک آن کاهش یابد، زیرا بالا بودن اسید نوکلئیک باعث تولید اسید اوریک و در نهایت سبب بیماری نقرس می گردد.

پروتئین تک یاخته همانطور که گفته گردید یک پروتئین میکروبی می باشد که خالص نمی باشد و به سلول های کامل باکتری ها، مخمرها، قارچ های رشته ای یا جلبک ها اطلاق می گردد که حاوی انواع اسیدهای آمینه، کربوهیدرات ها، چربی ها، اسیدهای نوکلئیک، نمک های معدنی و ویتامین ها نیز می باشد و دارای ارزش تغذیه ای بسیار بالایی می باشد. در واقع این نوع پروتئین محصولی می باشد که در اثر تخمیر توسط فعالیت میکروارگانیسم های مختلف روی سوبستراهای ارزان قیمت مانند ضایعات کشاورزی، پساب های کارخانجات و ضایعات سلولزی حاصل از کارخانه کاغذ سازی و … بدست می آید ]۴[.

بهره گیری از میکروارگانیسم ها برای تولید پروتئین تک یاخته به جای بهره گیری از منابع پروتئین حیوانی و گیاهی دارای مزایایی می باشد که با در نظر داشتن این موردها چشم انداز روشنی برای تولید این نوع پروتئین تصور می گردد. این مزایا عبارتند از ]۵[:

۱- امکان اصلاح ژنتیکی میکروارگانیسم ها

۲- سرعت رشد و محتوای پروتئینی بالای میکروارگانیسم ها

۳- بهره گیری از طیف وسیعی از روش ها، سوبستراها و میکروارگانیسم ها برای این مقصود

۴- عدم وابستگی تولید به تغییرات آب و هوایی

۵- عدم نیاز به فضای زیاد برای تولید

۶- سرعت و راندمان تولید بالا.

با این حال تولید پروتئین تک یاخته با کیفیت و بازدهی بالا نیازمند انتخاب میکروارگانیسم و سوبسترای مناسب و انتخاب روش مناسب برای تخمیر می باشد.

 

۱-۲- تاریخچه

اصطلاح پروتئین تک یاخته اولین بار توسط پروفسور کارل ویلسون[2] در سال ١٩۴۴ در انستیتو تکنولوژی ماساچوست آمریکا[3] ابداع گردید ]۶[. این اصطلاح برای ماده ای با محتوای پروتئینی کمتر از ۶۵ درصد مناسب نیست و اصطلاح “توده سلولی تک‌یاخته” را برای چنین مورد هایی توصیه می‌کنند. همچنین مناسب‌تر می باشد، برای توده سلولی محتوی پروتئین به دست آمده از قارچ، اصطلاح “پروتئین قارچی” که اخیراً در بسیاری از منابع به کارگرفته شده می باشد، بهره گیری گردد.

تولید پروتئین تک یاخته از مخمر برای اولین بار در جنگ جهانی اول توسط آلمان‌ها انجام گردید. پروتین[4] اولین پروتئین تک یاخته تجاری بود که به عنوان افزودنی خوراک حیوانات مورد بهره گیری قرار گرفت. در اواسط سال ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم، این امر مورد توجه بیشتری قرار گرفت و تولید آن به ۱۵ هزار تن در سال رسید.

اولین کنفرانس بین المللی در مورد پروتئین تک یاخته در سال ١٩۶۸ در ماساچوست آمریکا برگزار گردید و در آن کنفرانس، کمپانی بریتیش پترولیوم[5] تنها ارائه کننده تولید صنعتی آن بود. در دومین کنفرانس که در سال ١٩٧٣ در همان محل برگزارگردید؛ بسیاری از کمپانی ها تولیدات صنعتی خود را ارائه نمودند. کارخانه هایی که تا سال ١٩٩٠ بصورت صنعتی پروتئین تک یاخته تولید می کردند؛ به گونه عمده از دو منبع سوبسترایی هیدروکربنی و یا قندی بهره گیری می نمودند. منابع سوبسترای قندی اکثراً شامل ملاس، ضایعات کشاورزی، فاضلاب های کارخانجات صنایع غذایی و صنایع چوب و کاغذ بودند، درحالیکه سوبستراهای هیدروکربنی اکثراً شامل مشتقات نفتی، اتانول و متانول بود. شرکت BP و یک شرکت ایتالیایی یک واحد 000/100 تنی تولید پروتئین تک یاخته از مشتقات نفتی را در ایتالیا تأسیس نمودند که در سال ١٩٧٧ به علت بحران های جهانی باعث ورشکستگی این شرکت ها و مانند شرکت BP گشت. در اوایل دهه ١٩٨٠ اولین واحد صنعتی تولید پروتئین تک یاخته از متانول توسط شرکت [6] ICIدر انگلستان به ظرفیت 000/60 (تن/سال( مورد بهره برداری قرار گرفت اما در سال ١٩٨٧ تولیدات این کارخانه به علت عدم توان رقابت با سایر منابع پروتئینی مانند پودر ماهی و سویا، متوقف گردید ]۸,۷,۴[. همچنین شرکت RHM [7] در انگلستان با همکاری شرکت  ICIدر اواسط دهه ۸۰ میلادی پروتئین میکروبی تحت نام تجارتی کورن[8] تولیدکرد که ساختاری شبیه به گوشت داشته و توسط رشد کپک فوزاریوم گرامینراروم[9] بر روی مواد نشاسته‌ای تولید می‌گردید. این محصول به خاطر بهره گیری از کپک که به گونه طبیعی دارای محتوای اسید هسته‌ای کمتری از باکتری‌ها می‌باشد و بخاطر اضافه کردن یک عملیات برای کاهشRNA  در فرآیند تولید صنعتی، دارای محتوای هسته‌ای خیلی پایین می‌باشد و پس بهره گیری از آن در خوراک بشر در انگلستان مجاز تشخیص داده گردید. تولید اولیه این محصول در سال ۱۹۸۵، ۱۰۰۰ تن در سال بود و از موفقیت اقتصادی برخوردار گردید، زیرا به جای کنجاله سویا با سویا و گوشت رقابت می‌نمود. شرکت نفتی شل[10] در سال ١٩٧۴ طرح تأسیس یک واحد 000/100 تنی تولید پروتئین تک یاخته در آمستردام را آغاز نمود اما به دلیل وجود منابع پروتئین گیاهی ارزان قیمت و سایر معضلات، عملیات احداث کارخانه در سال ١٩٧۶ متوقف گردید.

مطالعه ها نشان می دهد بیشترفعالیت ها در توسعه فرآیند تولید پروتئین تک یاخته توسط شرکت های نفتی صورت گرفته می باشد و این به دلیل کاهش قیمت نفت در سال های ۱۹۶۵-۱۹۵۷ بوده می باشد. از سال ۱۹۷۴ طریقه افزایش قیمت نفت سال به سال شدیدتر گردید، به طوریکه در سال۱۹۸۱ به ۳۵ دلار به ازای هر بشکه رسید. همان طورکه مطالعه گردید تحولات تولید پروتئین تک یاخته با تحولات قیمت نفت هم زمانی داشته و این امر از آن جا ناشی می گردد که۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه های مربوط به یک واحد تولید پروتئین تک یاخته به هزینه های ماده اولیه مربوط می گردد] ۹,۴[.

 

۱-۳- ارزش تغذیه ای پروتئین تک یاخته

ارزش تغذیه ای و یا مضرات پروتئین تک یاخته حاصل از منابع مختلف بستگی به ترکیبات آن دارد. مواد مغذی، ویتامین ها، نیتروژن، کربوهیدرات ها، چربی ها، ترکیبات دیواره سلولی، اسیدهای نوکلئیک، غلظت پروتئین و پروفایل اسیدهای آمینه بایستی بعد از تولید برای بهره گیری در غذای بشر و خوراک حیوانات واکاوی گردد.

جلبک ها غنی از پروتئین، چربی ها و ویتامین های A، B، C، D و E می باشند. جلبک های تک سلولی منبع اصلی ویتامین های A و D هستند. علاوه بر ویتامین ها، جلبک ها حاوی۶۰-۴۰% پروتئین، ۷% نمک های معدنی، کلروفیل و فیبر بوده و اندازه اسید نوکلئیک در آن ها بسیار پایین می باشد (6-4%). قارچ ها شامل ویتامین های گروه B هستند. همچنین اندازه اسید نوکلئیک در آن ها پایین می باشد (9-7%). این پروتئین های تک یاخته همچنین از نظر اسید های آمینه سولفوردار غنی می باشند و پروتئین آن ها حدود۳۰ تا ۷۰% می باشد. مخمرها حاوی تیامین[11]، ریبوفلاوین[12]، بیوتین[13]، نیاسین[14]، پنتوتنیک اسید[15]، پیریدوکسین[16]، کولین[17]، گلوتاتیون[18]و فولیک اسید[19]می باشند .باکتری ها حاوی اندازه بالای پروتئین بوده و اسیدهای آمینه ضروری معینی دارند. اندازه پروتئین در آن ها ۸۰% می باشد. آن ها هم چنین دارای اندازه بالای ۱۶-۱۵% اسیدهای نوکلئیک به ویژه RNA هستند. پروتئین حاصل از باکتری غنی از متیونین می باشد (۳-۲/۲%) که در مقایسه با جلبک ها (۶/۲-۴/۱%) و قارچ ها (۵/۲-۸/۱%) بالاتر می باشد] ۱[.

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

1-4- ترکیبات سمی پروتئین تک یاخته و اثرات آن ها

پروتئین تک یاخته پس از استخراج و خالص سازی، برای بهره گیری به عنوان غذای بشر، حتما بایستی با استاندارد های جهانی قابل مقایسه باشد. محصول نهایی تنها نباید مغذی بوده بلکه بایستی از تمامی آزمایشات مربوط به سمیت عبور کرده تا بصورت تجاری برای غذای بشر قابل بهره گیری باشد. علاوه بر اسیدهای نوکلئیک، چندین ماده سمی و ترکیبات ناخواسته بایستی حذف گردد که در بخش بعدی تبیین داده خواهد گردید.

 

۱-۴-۱- اسیدهای نوکلئیک

اندازه بالای اسیدهای نوکلئیک در بدن باعث تولید اسید اوریک می گردد. در اثر شکسته شدن نوکلئیک اسیدها، غلظت اسید اوریک در پلاسما و کلیه افزایش می یابد که این ماده می تواند در مفاصل کریستالیزه گردد و منجر به تشکیل سنگ کلیه و نقرس در بشر گردد. اسیدهای نوکلئیک پروتئین های تک یاخته مختلف اگر برای غذای بشر بهره گیری گردد بایستی تا حد قابل قبولی کاهش یابد.

اندازه مجاز مصرف اسید نوکلئیک برای بشر، روزانه ۲ گرم می باشد. پروتئین حاصل از باکتری حاوی اندازه بالای اسید نوکلئیک می باشد. RNA موجود در سلول های مخمر وابسته به ترکیبات محیط کشت و نسبت کربن به نیتروژن می باشد. اندازه اسیدهای نوکلئیک می تواند به روش های گوناگون کاهش یابد. فعال کردن آنزیم RNAase بوسیله فرآیند حرارتی بالا (۶۰ تا۷۰ درجه سلسیوس برای۲۰دقیقه)، هیدرولیز قلیایی اسیدهای نوکلئیک، اصلاح شرایط محیط کشت بوسیله عناصر نیتروژن، کربن، فسفر و روی، استخراج شیمیایی وحذف نوکلئیک اسیدها مانند این روش هاست.

 

۱-۴-۲- توکسین ها[20]

سموم در واقع متابولیتهای ثانویه[21] تولید شده توسط قارچ خاص و باکتری ها در طول رشدهستند. جلبکها عموما سموم مضر تولید نمی کنند. پروتئین تک یاخته زمانی کهبرای خوراک حیوانات بهره گیری می گردد سطح مسمومیت آن بیشتر اززمانی می باشد که بوسیله بشر مصرف می گردد. از انواع توکسین ها می توان به مایکوتوکسین ها[22] و توکسین های باکتریایی[23] تصریح نمود. حضور مایکوتوکسین ها در بعضی از گونه های قارچی یک مانع بزرگ در بهره گیری از آنها تلقی می گردد. این توکسین هاسبب تولید واکنش های آلرژیک، بیماریها و سرطان کبد در بشر و حیوان می شوند. از مهم ترین مایکوتوکسین ها می توان به آفلاتوکسین ها[24] تصریح نمود. توکسین های باکتریایی شامل اندوتوکسین[25] و اگزوتوکسین[26] می باشند. اگزوتوکسین ها از باکتری های گرم مثبت حاصل می شوند. آن ها در واقع پروتئین هایی با وزن مولکولی بسیار بالا هستند. اندوتوکسین ها بخشی از دیواره سلولی داخلی باکتری های گرم منفی می باشند. آن ها در واقع لیپو پلی ساکاریدهایی هستند که بخش چربی آن ها می تواند سمیت ایجاد کند. اگزوتوکسین ها را به راحتی می توان از محصول پروتئینی خارج ساخت زیرا آن ها به حرارت بسیار حساس هستند اما خارج کردن اندوتوکسین ها به این علت که بخشی از دیواره سلولی هستند، بسیار مشکل می باشد ]۱[.

 

۱-۵- ضرورت انجام پروژه

همان گونه که گفته گردید در حال حاضر جهان با چالش افزایش جمعیت مواجه می باشد و با رشد جمعیت نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر احساس می گردد. از آنجایی که در آینده ی نزدیک تقاضا برای مواد غذایی به یک معضل تبدیل خواهد گردید پس یکی از نگرانی های کشورهای فقیر، تأمین منابع غذایی می باشد. این در حالی می باشد که می توان از ضایعات و مواد بی ارزش و دور ریختنی همچون ضایعات کشاورزی با بهره گیری از میکروارگانیسم ها مواد با ارزش غذایی نظیر منابع پروتئینی تولید نمود. بهره گیری از مواد لیگنوسلولزی به عنوان منبع کربن برای تولید پروتئین تک یاخته توجه زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده می باشد. تفاله نیشکر که اصطلاحاً به آن باگاس نیشکر گفته می گردد مانند مواد لیگنوسلولزی می باشد که به عنوان یک دور ریز کشاورزی به هدر می رود. سالانه مقادیر بسیار زیادی از آن بدون بهره گیری مانده و یا سوزانده می شودکه این خود از معضلات آلودگی محیط زیست به شمار می آید. بیش ترین اندازه کشت نیشکر در دنیا و به تبع آن تولید باگاس نیشکر،در کشورهای برزیل، هند، چین، تایلند و پاکستان می باشد و ایران نیز در شمار بیست کشور اول تولید کننده نیشکر قرار دارد. تولید نیشکر در ایران آغاز از مازندران آغاز و در حال حاضر بخش عمده آن در خوزستان می باشد. پس ما نیز با مشکل محیط زیستی حاصل از بهره گیری نادرست از باگاس نیشکر مواجه هستیم. در مازندران کارگاه های کوچک زیادی از نیشکر به ویژه در منطقه بهنمیر هست که بقایای نیشکر آن ها به هدر رفته و در اطراف کارگاه ها بدون بهره گیری باقی می ماند و یا اینکه با هزینه های زیادی از بین برده می گردد. با در نظر داشتن این که بخش عظیم هزینه های تولید پروتئین تک یاخته را نوع منبع کربنی به خود اختصاص می دهد امید می باشد این پروژه بتواند گامی به جلو در جهت صنعتی شدن فرآیند تولید پروتئین تک یاخته باشد.

 

 

۱-۶- اهداف پروژه

در راستای حل معضلات مذکور، اهدافی برای انجام این پروژه در نظر گرفته شده می باشد که این اهداف به تبیین زیر می باشد:

– تولید پروتئین تک یاخته از باگاس نیشکر با بهره گیری از مخمر ساکرومایسیس سرویسیه[27] در تخمیر حالت جامد[28] در بیورآکتور سینی دار

– مطالعه پارامترهای تأثیرگذار بر سوبسترا نظیر پیش تیمار قلیایی، رطوبت اولیه سوبسترا، غنی سازی سوبسترا با منابع نیتروژنی مختلف

– مطالعه پارامترهای عملیاتی تأثیرگذار بر تولید نظیر زمان تخمیر، دما و رطوبت داخلی بیورآکتور

– افزایش بازدهی تولید پروتئین تک یاخته به کمک بهینه کردن پارامترهای تأثیرگذار بر تولید

– انجام آزمایش آمینواسید به مقصود شناسایی اسیدهای آمینه موجود در نمونه و ارزیابی تغذیه ای آن.

 

1-7- تقسیم بندی فصول پایان نامه

در راستای شکل گیری اهداف ذکر گردیده، این پایان نامه در پنج فصل تهیه گردید که تقسیم بندی فصول آن به تبیین زیر می باشد:

– فصل اول: در فصل اول به معرفی پروتئین تک یاخته پرداخته و تاریخچه ای کوتاه از تولید آن اظهار گردید. هم چنین مطالبی در مورد ارزش تغذیه ای و سمیت های احتمالی آن ارائه گردید.

– فصل دوم: معرفی سوبستراهای مورد بهره گیری در تولید پروتئین تک یاخته و سپس معرفی باگاس نیشکر به عنوان ماده اولیه بهره گیری شده در این پژوهش در ابتدای فصل دو اظهار گردید. سپس به معرفی میکروارگانیسم های تولید کننده این محصول و فرآیند تولید پروتئین تک یاخته بر اساس مطالعات پیشین پرداخته گردید. در ادامه تخمیر حالت جامد و غوطه ور[29]مورد مطالعه قرار گرفت. در انتها بیورآکتورهای مورد بهره گیری در تخمیر حالت جامد به گونه مختصر تبیین داده گردید.

– فصل سوم: در فصل سوم مواد و دستگاه های مورد بهره گیری در این پروژه اظهار گردید. آزمایش ها، روش های آزمایشگاهی و اندازه گیری نیز به صورت کامل تبیین داده گردید.

– فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سوبسترا اظهار گردید. منحنی های استاندارد برای روش های مورد بهره گیری گزارش گردید و نتایج حاصل از بهینه سازی پارامترهای ثأثیرگذار بر تولید در قالب نمودارها و جداول ارائه گردید و سپس به بحث و مطالعه نتایج پرداخته گردید.

– فصل پنجم: در فصل پنجم نتیجه گیری کلی از مجموع کارهای انجام شده در پروژه به اقدام آمد و پیشنهاداتی در زمینه بهبود کار برای پروژه های آینده ارائه گردید.

 

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی شیمی