جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

عنوان : معرفی روش MPCA روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوت در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن 

دانشگاه ازاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

عنوان :

معرفی روش MPCA روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوت در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :                                                                                 

با در نظر داشتن اینکه دفن زائدات شهری در محل های نامناسب ، می تواند سبب ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک و همچنین انتقال بیماری ها و … گردد انتخاب مکان صحیح برای دفع زباله ها امری ضروری می باشد . متاسفانه در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، در اغلب موردها مطالعات و مطالعه های کافی جهت انتخاب محل دفن زباله های شهری صورت نگرفته و شهرداری ها بدون در نظر داشتن قابلیت اراضی و همچنین مسائل و معضلات بالقوه و بالفعل انتخاب محل نادرست جهت دفن زباله های شهری ، اقدام به تخلیه و دفن زباله در اراضی حاشیه شهرها نموده اند . پس جهت مدیریت صحیح پسماندهای شهری لازم می باشد تا وضعیت موجود محل های دفن زباله و هم چنین سایر پارامترهای مدیریتی در امر پسماندهای شهری ارزشیابی گردد تا بتوان جهت حل معضلات موجود و همچنین بهبود وضعیت مدیریت پسماندها برنامه ریزی صحیح نمود . در این پژوهش محدوده شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و محل های دفن زباله در این شهرستان مورد شناسایی و ارزشیابی قرار گرفته می باشد .جهت ارزشیابی موقعیت محل های دفن زباله در این شهرستان وضعیت موجود مکانی این محل ها بر روی نقشه های پایه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی[1] مشخص شده و ارتباط مکانی پارامترهای محیطی در این محل ها با معیارهای موجود در روش استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته می باشد . دراین مطالعات جهت ارزشیابی محل های دفن زباله در شهرستان ساوه از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا[2] بهره گیری شده و این ارزشیابی با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد مقایسه قرار گرفته می باشد . خاطر نشان می گردد که در حال حاضر در ارتباط با مکانیابی محل های دفن زباله شهری ، سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای دستورالعمل هایی هستند که هیچ یک به گونه مصوب نمی باشند و دارای ضمانت قانونی و اجرایی نیستند .اما به هرحال در این مطالعه از دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارزشیابی بهره گیری گردیده می باشد .در این ارتباط تناسب یا عدم تناسب موقعیت مکانی محل های دفن زباله در شهرستان ساوه مورد مطالعه قرار گرفته ونتایج حاکی از این می باشد که از دیدگاه روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا محل های دفن زباله دو شهر ساوه و نوبران دارای موقعیت مناسب مکانی بوده اما محل دفن زباله شهر غرق آباد دارای موقعیت مناسب قرارگیری نمی باشد. اما از دیدگاه دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران محل های دفن این سه شهر(ساوه،غرق آباد و نوبران) دارای موقعیت مکانی نامناسبی می باشند . 

واژگان کلیدی:ارزشیابی،محل دفن،روش MPCA،سیستم اطلاعات جغرافیایی،شهرستان ساوه                                                                                     

علت انتخاب موضوع :   

توسعه روز افزون مناطق شهری ،گسترش بی رویه جمعیت ،افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از دست آوردهای زندگی ماشینی باعث شده می باشد که یکی از دغدغه های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری چگونگی دفع و معدوم سازی باشد .                    

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

با در نظر داشتن دفع کاملا غیر اصولی و غیر بهداشتی پسماندها و به مقصود کاهش پیامدهای ناشی از آن و کمک به سلامت و بهداشت شهروندان نیاز به یافتن مکان دفع زباله شهری با رعایت موازین زیست محیطی در کنار معیارهای فنی می باشد .

در روش کلاسیک ارزیابی محل دفن کنونی ، معمولا شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار می دهند که با در نظر داشتن موقعیت محلی ، حجم زباله انباشته شده در محل دفع و نیز پارامترهایی مانند آلودگی آب ، آلودگی هوا ، تعارض به وجودآمده با حیات وحش ، بروز آلودگی صوتی ،معضلات زیباشناختی و هزینه های اقتصادی به وجودآمده این امر انجام می شود که این امر به خصوص در شرایطی که کمبود اطلاعات وجود داشته و دقت اطلاعات پایین می باشد و یا مستندسازی مرتبط با مکان های دفن کفایت و صلاحیت معمول را نداشته باشند ، ممکن می باشد با رعایت الزاماتی نظیر بازدید محلی و انجام بعضی از آزمایش ها و پایش ها همراه باشد که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد و ممکن می باشد منجر به اخذ تصمیمات پیشگیرانه در جهت کاهش آلودگی و یا مدیریت شرایط به وجود آمده باشد.محل های دفن زباله های شهری را  می توان در زمره پروژه های عمرانی محسوب نمود  که از اثرات بلندمدت و کوتاه مدت زیست محیطی برخوردار می باشند .کاربرد ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزشیابی محل های دفع کنونی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست محسوب گردد چنانچه از سه دهه قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه معمول می باشد ، بر الزام بهره گیری از این توجه برای پروژه های بزرگ عمرانی نظیر محل های دفع و دفن زباله های شهری تاکید می نماید .

معضلات زیست محیطی محل های دفع و دفن زباله  و محیط های پیرامون آن ها از دیرباز مورد توجه مسئولین و مردم بوده می باشد . پس برای کاهش مسائل مرتبط با محل های دفع و دفن زباله که در سال های پیشین مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد مسائل زیست محیطی به صورت بحرانی تری مورد توجه قرار می گیرد . با بهره گیری از ارزیابی محل های دفن و ارزیابی معضلات ناشی از وجود آن ها می توان راهکارهای زیست محیطی را برای کاهش اثرات ، محدودکردن و یا ازبین بردن اثرات این محل ها اتخاذ نمود . به همین علت در این پژوهش کوشش می گردد ، مکان های دفن زباله فعلی شهرستان ساوه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت نامناسب بودن آن اقدام مدیریتی لحاظ گردد .

اهداف پژوهش:

1-معرفی روش MPCA روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوت در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی  GIS

2-ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با بهره گیری از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCAو معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیط زیست ایران .

 3-مطالعه معضلات محل های دفن زباله فعلی شهرستان ساوه و ارائه راهکارهای زیست محیطی جهت کاهش آسیب های وارده احتمالی به محیط زیست و اصلاح و بهسازی محل های موردنظر .

مقدمه :                                                                        

دور کردن زائدات از محل زندگی همواره بعنوان دغدغه ای برای بشر شهرنشین مورد توجه بوده می باشد . در جوامع اولیه ،دفع زائدات در مناطق دورتر از محل زندگی افراد بعنوان راه حلی مناسب جهت دفع زباله ها تلقی می گردید . با افزایش جمعیت و بالتبع افزایش حجم زائدات ، دفع این مواد در حاشیه مناطق مسکونی ، به تدریج سبب ایجاد آلودگی منابع آب و خاک شده و همچنین با ایجاد کانون های آلودگی و انتقال بیماری ها ،جوامع بشری تحت تاثیرات نامطلوب این امر قرار گرفتند . بعلاوه با گسترش فعالیت های انسانی ،زباله ها دارای انواع متعددی شده که دفع بعضی از آن ها همراه با دیگرزائدات در حاشیه مناطق مسکونی سبب ایجاد معضلات متعددی در این زمینه شده می باشد .  پس در دنیای امروز، انتخاب شیوه های مناسب دفع زباله و همچنین مکان مناسب جهت این امر ،دارای اهمیت زیادی می باشد . در کشورهای توسعه یافته سال هاست که مطالعات و مطالعه های گوناگونی در زمینه دفع صحیح زباله ها و به عبارت جامع تر در ارتباط با مدیریت پسماندها صورت گرفته می باشد بهره گیری از تجربیات این گونه کشورها و هم چنین ایجاد تغییرات مناسب در روش های به کار رفته با در نظر داشتن وضعیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه مانند ایران سودمند خواهد بود . در کشور ایران از گذشته های دور دفع زائدات در مناطق حاشیه شهرها و روستاها انجام گرفته و بندرت مطالعات و مطالعه های جامع در این زمینه انجام شده می باشد . پس با در نظر داشتن اینکه با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان ، رویکردها و روش های متعددی جهت مدیریت پسماندها ایجاد شده ،ضروری می باشد که در ایران نیز برنامه هایی جهت مدیریت صحیح پسماند ها تدوین گردد . در این زمینه ، انتخاب محل های مناسب جهت دفع زباله های شهری دارای اهمیت زیاد می باشد . در این مطالعه ، محل های دفع زباله در شهرستان ساوه مورد مطالعه قرار گرفته و تناسب یا عدم تناسب مکانی آنها مورد مطالعه و ارزشیابی قرار گرفته می باشد .   

بخش اول   

1-1 پیشینه پژوهش :                                                                          

 با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت دفع صحیح مواد زائد جامد و تأثیر این امر در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه ،تاکنون پژوهش ها و مطالعات بسیاری در زمینه مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد در جهان و بندرت در ایران صورت گرفته می باشد . مکانیابی محل دفن زباله ، پیش از اقدام به دفع ،سبب می گردد که در آینده این مکان به کانون آلودگی تبدیل نگردد و هم چنین از ایجاد مزاحمت برای کاربری های اطراف جلوگیری به اقدام آید . با در نظر داشتن اینکه در کشور ایران ، انتخاب محل های دفن زباله ، اکثرا بدون در نظر داشتن معیارهای لازم برای این امر صورت گرفته ، لازم می باشد که محل های دفن زباله موجود ارزشیابی گردند تا محل های دفع نامناسب ، تشخیص داده شوند . آنگاه می توان با در نظر داشتن معیارهای موجود برای مکانیابی محل دفن ، نسبت به انتخاب محل های جدید اقدام نمود .                                                                   1-1 سوابق داخلی: 

در ذیل به نمونه هایی از سوابق مطالعات داخلی در زمینه مکانیابی و ارزشیابی  محل های دفن زباله تصریح شده  می باشد :                                                            – فرهادی(1378) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود روش های جمع آوری و دفن مواد زائد جامد شهر کرج را مورد مطالعه قرار داد. وی پس از تحلیل روش های جمع آوری و دفن مواد زائد جامد شهر کرج ، شیوه های دفن فعلی را به صورت کاملا ابتدایی ارزیابی نموده و همچنین یک دوره 6 ماهه در فصول تابستان و پاییز کیفیت مواد زائد جامد خانگی شهر کرج و اندازه مواد تشکیل دهنده آن را تعیین نموده و در انتها در زمینه دفن بهداشتی مواد زائد جامد ، بازیافت و مکانیابی محل دفن برای شهر کرج پیشنهادهایی را ارائه نموده می باشد.

– نژاد کورکی(1378) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مقصود تعیین مکان مناسب برای دفن مواد زائد جامد شهر کرمان از مدلی بهره گیری کرده می باشد که در آن عواملی نظیر شیب ، سطح ایستابی ، آب زیرزمینی ، بارندگی سالیانه ، فاصله محل دفن تا شهر ، نوع سنگ و خاک ، فاصله از آب های سطحی ، جهت باد غالب منطقه و در دسترس بودن راه های مناسب تأثیر اساسی داشته می باشد . در این مطالعه برای بالا بردن سرعت و دقت مطالعه از سامانه اطلاعات جغرافیایی نیز بهره گیری شده می باشد .

در نهایت محل پیشنهادی برای دفن مواد زائد در فاصله 7 کیلومتری شهر کرمان با مساحت 89 کیلومترمربع تعیین گردید.

-حیدرزاده(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با در نظر گرفتن معیارهای هیدرولوژیک ، زمین شناسی، خاک شناسی، کاربری سرزمین،  فاصله و معیارهای اقتصادی و اجتماعی دو منطق بولین و فازی را برای گزینش مکان های مناسب برای دفن مواد زائد شهر تهران مورد مقایسه قرار داد و منطق فازی را برای این مقصود مناسب تشخیص داد.

– فتحی(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مقصود مکانیابی محل دفن مواد زائد عفونی اراک از نقشه های توپوگرافی ، کاربری اراضی، زمین شناسی ،خاک شناسی، منابع آب ، طرح های توسعه منطقه ای ، زلزله ، معادن ، مراکز جمعیتی ، وضعیت آب و هوایی و پیشنهادات ارائه شده از طرف متولیان امور شهری بهره گیری نمود .

 در نهایت 3 منطقه در جهات مختلف جغرافیایی و به شعاع 25 کیلومتری اراک بعنوان مناطق مورد نظر انتخاب و از بین این سه منطقه منطقه سوار آباد انجیرک با کاربری بایر و با بهره گیری از جدول مقایسه عوامل موثر در مکانیابی و کسب بیش ترین امتیاز نسبت به مناطق دیگر بعنوان مناسبترین مکان جهت دفن بهداشتی مواد زائد عفونی انتخاب گردید.

– زبردست (1380)در پژوهشی به کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای پرداخت و این فرآیند را با در نظر داشتن سادگی ،انعطاف پذیری و به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به گونه همزمان و نیز قابلیت مطالعه سازگاری در قضاوت ها در مطالعه موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای مفید معرفی نمود و با مثال عینی در ارتباط با مکانیابی به معرفی این فرایند پرداخت.

– شکرایی (1381)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود برای مکانیابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر ساری ، آن دسته از مناطقی که به هیچ وجه برای توسعه مورد نظر توانایی ندارند را از سایر مناطق جدا نمود سپس کار را بر روی زمین باقی مانده به انجام رسانید . بعضی از عوامل که در مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد ساری مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از : سطح آب زیرزمینی ، شیب، فاصله از شهر ، فاصله از منابع آب های سطحی و … در این پژوهش معیارهای مذکور با منطق های فازی و بولین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نقشه مکان های مناسب بدست آمد و نتیجه حاصل از منطق ها مورد مقایسه قرار گرفته که منطق فازی جواب بهتری ارائه نمود .

-نظم فر(1382) در پژوهشی به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهر تبریز پرداخت . در این مطالعه عوامل موثر در مکانیابی محل دفن مطالعه گردید و با کمک منطق های فازی –بولین و ارزیابی چندمعیاره به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد پرداخته گردید که با مقایسه منطق فازی و بولین ، منطق فازی عملکرد بهتری داشته و ارزیابی چندمعیاره نیز نتایج مطلوبی داشته می باشد.

– صفری(1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با مروری بر ویژگی های مواد زائد جامد موجود در شهرستان بیدستان واقع در استان قزوین و همچنین شرایط اقلیمی و جغرافیایی این شهرستان و با ملحوظ کردن پارامترهایی نظیر توپوگرافی، هیدرولوژی، زمین شناسی ، مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی و … و با بهره گیری از GIS مناطق مناسب جهت دفن بهداشتی زباله های شهرستان بیدستان را پیشنهاد نموده می باشد . همچنین با مطالعه کلیه روش های مدیریت مواد زائد جامد و با بهره گیری از نرم افزار WAGS نیازهای موجود در ارتباط با پیش بینی ماشین آلات ، سرمایه برای خرید ماشین آلات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه های تامین سوخت و نگهداری و سایر موردها طی 15 سال آینده را محاسبه و جزئیات را ارائه نموده می باشد.

-فرهودی و همکاران(1384) در پژوهشی برای مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر سنندج از GIS و منطق فازی بهره گیری نمودند . در این پژوهش با بهره گیری از داده هایی زیرا فاصله از شهر ،فاصله از جاده ، فاصله از فرودگاه، کاربری اراضی ، قابلیت اراضی و بهره گیری از مدل های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که بر اساس مدل منطق فازی بود ، نقشه ها ترکیب شدند سپس برای محل دفن مواد زائد جامد در شعاع 20 کیلومتری در شمال شرقی سنندج در سه حوزه مکانیابی صورت پذیرفت.

– مددی (1384)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بهره گیری از مدل غربال منطقه ای و محلی به مکانیابی و مدیریت محیط زیست محل دفن مواد زائد جامد شهر میانه پرداخت . در این مطالعه آغاز نقشه های مورد نیاز برای مطالعه عوامل طبیعی ، اقتصادی، کاربری زمین تهیه گردید و مناطق فاقد توان برای احداث محل دفن در روی نقشه حذف گردید در مرحله بعد نقشه ها با هم ترکیب شده سپس مطالعات در مقیاس محلی انجام گردید و بر اساس آن 5 مکان برای دفن مواد زائد جامد شهر میانه شناسایی و پیشنهاد گردید . در مرحله آخر نیز برای مقایسه مناطق پیشنهادی به هر یک از معیارهای مورد نظر وزن و امتیاز داده گردید . بر این اساس جداولی تهیه گردید که در هرکدام معیارها در 5 جایگاه وزندهی و امتیازبندی شدند و در نهایت مناطق مناسب برای احداث محل دفن معرفی گردیدند.

– قیاسی (13849) در پژوهشی به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهر اراک پرداخت . معیارهایی نظیر شیب ، فاصله از شهر، دشت های سیلابی ، فاصله از گسل ، جنس خاک و … در این پژوهش به کار گرفته گردید و در نهایت 34 جایگاه در کلاس با قابلیت متوسط و 24 جایگاه با قابلیت عالی انتخاب گردیدند.

– سروری (1384)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ، جهت تعیین مناسبترین مکان جهت دفن زباله در شهرستان گنبدکاووس فاکتورهایی نظیر توپوگرافی ، کاربری اراضی ، هیدرولوژی، ژئوهیدرولوژی ، فاصله از جاده های اصلی و فرعی ،شرایط آب و هوایی ، فاصله از مراکز تولید زباله ، فاصله از مناطق مسکونی  و صنعتی و مساحت محل دفن را در نظر گرفت و لایه های مورد نظر را تهیه نمود و از طریق این جداول اقدام به همپوشانی لایه های مکانی نمود که در نهایت سناریوهای مورد نظر جهت انتخاب مکان دفن مناسب حاصل گردید و سه منطقه از میان مناطق دیگر برای محل دفن انتخاب گشت .

– صانعی(1384) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با در نظر گرفتن عواملی از قبیل توپوگرافی ، شیب ، جنس خاک ، زمین شناسی ،هیدرولوژی ، آب های سطحی و زیرزمینی ،فاصله از منابع آب سطحی،فاصله از شهر و مراکز جمعیتی ، فاصله از جاده های دسترسی ،فاصله از منابع تولید و ذخیره سازی مواد زائد جامد به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد در شهرستان دماوند پرداخته می باشد در این پژوهش محدوده های  قابل قبول برای هرکدام از پارامترها تعیین شده و تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته می باشد . نهایتا نقشه گزینه های مکانی مناسب و بسیار مناسب برای دفن مواد زائد جامد در دماوند تهیه شده می باشد .

تعداد صفحه :96

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: زیست شناسی